A jóga 8 fokú ösvénye

2020.06.26

"yogas citta vritti nirodha"  - a jóga a tudat/elme (citta) ellenőrzése, igázása (yoga), a tudatfolyamatok (vritti) kioltása (nirodha) által.

Patanjali - Jóga Szútrák 1.2.

Patanjali 8 pontban összefoglalt jógáját Astanga vagy Raja jóga - ként ismerik. "Raja" jelentése: királyi, vagyis a Raja jóga a jóga királyi útja. 

Az Astanga jóga célja a mentális folyamatok lecsendesítése (csitta-vritti-niródha), amely a tartós meditáció (djána) és annak elmélyülésével a megvilágosodás (szamádhi) eléréséhez vezet.

Az Astanga vagy Raja jóga 8 ága:

1. az öt szabályozó elv követése (yama): erőszakmentesség-  nem-ártás (ahimsza), igazmondás és igazságosság (szatja),a tulajdon tisztelete (asztéja), önmegtartóztatás - önfegyelmezés (brahmacsarja),a birtoklásmentesség - csak a létfenntartáshoz szükséges dolgok megtartása (aparigraha);

2. az előírásoknak megfelelő önfegyelem (niyama): a külső és belső tisztaság (saucsa), a megelégedettség (szantósa), az önfegyelem (tapasz), öntanulmányozás és önnevelés a szent iratok tanulmányozása által (szvádhjája), Isten iránti teljes odaadás (Iśvara-praṇidhāna);

3. a testtartások és ülőhelyzetek (asana); 

4. a légzésszabályozás (pranayama); 

5. az érzékeknek az érzékek tárgyairól való visszavonása - befelé tekintés (pratyahara); 

6. az összpontosítás vagy koncentráció (dharana); 

7. a szemlélődés vagy meditáció (dyana) és végül...

8. a meditatív egyesülés az Abszolúttal (samadhi);

Felh. irodalom: Patanjali Jóga Szútrák pszichológiája Szerk.: Bakos Attila és Osváth Diána Danvantara Kiadó Bp. 2017.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ