Jegyzetek a jógáról

"A jóga egyesülés. Az egyéni lélek és az Univerzális Szellem egyesülése. 

Noha a jógát gyakran tekintik pusztán fizikainak, valójában éppúgy fizio-pszichikai és pszicho-spirituális tudomány is. Tudomány, amely felszabadítja az elmét a test rabszolgasága alól, és továbbtereli a lélek felé." 

B.K.S.Iyengar

A rendszeres jóga gyakorlás erőt, kreativitást, összepontosított elmét, és ez által harmonikusabb életvezetést biztosít a gyakorlók számára.

A pszichológia tudomány a felnőtt embernek az irányításért felelős mentális szintjeit az Ego szempontjából fogja fel. Az elme védikus koncepciójában a fizikai és energia testeket külső eszközöknek tekintik, az elmét pedig hagyományosan belső műszernek nevezik.

Patanjali a Jóga szútra című összefoglaló művében a nyolcfokú jóga első két tagja a yama-k és a niyama-k, azoknak az erkölcsi parancsolatoknak és magatartási szabályoknak a csoportja, amelyek vallástól függetlenül egyetemes törvények, és azt a célt szolgálják, hogy jótékonyan hassanak az emberi elme kártékony ösztöneire, segítsék a jellemfejlődést,...

A jógaórák szerves részét képezi a relaxáció, amelynek során tudatosan ellazítjuk a testünket és az elménket, ezáltal megtapasztalhatóvá válik, hogy az igazi énünk különbözik a test-elmétől, az anyagi testünktől.

A karma minden spiritualitással foglalkozó számára alapfogalom, amelynek megértése, integrálása a hétköznapi tudatunkba, óhatatlanul változásokat idéz elő a gondolkodásunkban, attitűdünkben, a viselkedésünkben. A karma törvényét szem előtt tartva csiszolhatjuk a gondolatainkat, tetteinket, így tökéletesítve személyiségünket, maga a karma vezet el...

"Imádkozom a bennetek lévő istenséghez. Értitek, hogy miért tesszük össze a két kezünket az ima kéztartásában? Mit jelent ez? A két kéz találkozása a dzsiva találkozása a Brahmannal. Az imádnak olyan intenzívnek kell lennie, hogy eggyé váljatok, hogy elmerülj a Brahman-tudatosságban. Tehát ha így üdvözölsz másokat, az azt jelenti, hogy a másikban...

A mantráról

2020.09.29
E benső béke elérésével megszűnnek anyagi szenvedései, elméjét áthatja a derű és értelme is hamarosan megszilárdul. Bhagavad-gítá 2,65.
"Egy jógi úgy tekinti testét, hogy az a Lélek, az Átman temploma, ezért egyaránt figyel önnön fizikai és mentális egészségére, fejlődésére. Céljait saját természete, vágyai, vérmérséklete figyelembevételével, többféle, minden szempontból hiteles jógaösvényen érheti el."Bakos Attila
"yogas citta vritti nirodha" - a jóga a tudat/elme (citta) ellenőrzése, igázása (yoga), a tudatfolyamatok (vritti) kioltása (nirodha) által.Patanjali - Jóga Szútrák 1.2.

Bejelentkezés: +36 30 557 1763