A karma, mint a személyiség tökéletesítésének eszköze

2022.01.20

A karma minden spiritualitással foglalkozó számára alapfogalom, amelynek megértése, integrálása a hétköznapi tudatunkba, óhatatlanul változásokat idéz elő a gondolkodásunkban, attitűdünkben, a viselkedésünkben. A karma törvényét szem előtt tartva csiszolhatjuk a gondolatainkat, tetteinket, így tökéletesítve személyiségünket, maga a karma vezet el bennünket a dharmához, a RENDhez az életünkben.

Mit is jelent a karma?

A karma szanszkrit kifejezés, jelentése tett, cselekedet, amely lehet gondolatban, beszédben, cselekvésben megnyilvánuló. Leegyszerűsítve az ok-okozat törvénye: a cselekedeteink következményeinek törvénye, amely az élet körfogását mozgatja a védikus tanok szerint. A tanítások szerint a tettek jó vagy rossz szándéktól vezérelve, visszahatásuk révén meghatározza a következő születések formáját és minőségét, a tökéletesedés útját, amelyben a Lélek tanul és fejlődik. A fogalom egyaránt ismert az ősi, keleti tradíciókban, a hindu, buddhista, valamint taoista tanításokban, és a modern világszemléletek ismeretanyagában.

A védánta és a jóga filozófiája alapján a karma három részre osztható, aszerint, hogy a tetteink múltból irányuló, jelenbeli vagy jövőben ható tettek:

  • Vannak előző életeink során felhalmozott, ún. születési vagy sza-bidzsa karmák, melyek a testi/lelki/szellemi képességeink, készségeink induló alapját képezik
  • Azt a karmát amit, már nem lehet feltartóztatni, mert működésbe lépett, prárabdha karmának, a jelen életben megtapasztalandó karmának, vagy mint egy íj esetében, becsapódó karmának nevezik. Ez az a karma, amit mindenképp meg kell élnünk, amely a jelen életünk történéseit adja, ezek az életünk leckéje, tanulnivalója. A jelen, ill. jövő életeinkben beérő karmákat szamcsita, latens karmának nevezik, amelynek még be kell érnie.
  • A jelen életünk során felhalmozódó, elvetett karma az agáma karma. Ezek azok a tettek, melyeket megszületésünktől a halálunkig gyűjtünk. A jelen életünkben elvetett karma, amelyek termését a jövőben, valamely későbbi élet fogja learatni.

A tanítások azt mondják, hogy ha tudni akarod valaki múltbeli karmáját, nézd meg a jelenlegi életét. Ha meg akarod ismerni valakinek a jövőjét, kövesd a jelenlegi tetteit. 

Tehát bármit gondolunk, mondunk, teszünk, az karma, amit, mivel elvetettük, elkerülhetetlenül le is kell aratnunk. Minden tettünk valamilyen visszahatást vált ki, vagyis minden oknak, tettnek van valamilyen következménye, okozata. Az ok-okozat törvénye magában foglalja a hatás-ellenhatás törvényét, a kiegyenlítődés törvényét és a következmény törvényét. Ezek együttesen adják a mindent felölelő a karma tanát. Ez a törvény minden síkon kifejti működését: anyagi, mentális és szellemi szinten. 

Szvámi Ráma szavaival: "Azok, akik megértik a karma törvényét, tudják, hogy egyedül mi vagyunk az életünk, halálunk és megváltásunk okai. Arra a kérdésre pedig, hogy "Miért vagyunk azok, akik vagyunk?", azt a választ kapjuk "Azok vagyunk, akikké tettük magunkat, amivé a múltunk következményeként váltunk."

A védánta filozófia szerint Isten nem büntet, nem ver helytelen tetteink miatt. Saját karmánk az, ami "jutalmat" vagy "büntetést" hoz.

A karma kibontakozásának fázisai: Gondolat - Szó - Cselekedet - Szokás - Jellem - Sors

A nem tudásból eredő élvezetvágy tudatos vagy tudattalan gondolatokra, majd tettekre ösztönöz, amik szokásokká válnak, melyek a jellemünket alakítják, és végül a jellemünk határozza meg a sorsunkat. 

A gondolataink minősége tehát alapjaiban befolyásolja az életünket, és további alapját képezi a leendő életeknek. Kozmikus emberi rangunk értéke abban áll, hogy rendelkezünk valamennyi szabad akarattal arra vonatkozóan, hogy milyen gondolatoknak adunk teret az elménkben. Megfelelő önuralommal, önfegyelemmel csiszolhatjuk, szelídíthetjük őket, így harmonikusabb létet biztosíthatunk magunkban és a környezetünkben. Szerencsére ma már nagyon jól hozzáférhetőek azok a tanítások, módszerek, amelyek ebben segítenek bennünket. Érdemes elindulni az úton, követni ezeket. A jóga útja is egy ezek közül.

Felh.irodalom: Bakos Attila: Ég a szívben; Svami Veda Bharati: A hatha jóga filozófiája; Gaura Krsna Dasa és trsai. Jóga tiszta forrásból; Szvámi Ráma: A Bölcsesség könyve