Mi a jóga?

2020.06.01
  • A jóga több mint ászana gyakorlás, több mint a testtartások, fizikai gyakorlatok rendszere.

  • A jóga komplex tudomány, olyan hatékony módszerek gyűjteménye, amely a jellemünk, személyiségünk és a tudatunk fejlesztésére irányul.

  • A jóga a helyes önismeret és életvitel művészete, amelynek elsajátításával képessé válunk elérni a belső nyugalmat, még akkor is, amikor életünk összetettségével, nehézségeivel szembesülünk.

  • A jóga út. Pozitív, sorsformáló ereje a tudatunkra és jellemünkre ható, formáló erejéből adódik, ha nemcsak mint testgyakorlást műveljük, hanem a szabályozó elveket (yama/niyama) is betartva fejlődünk benne.

  • A jóga végső célja az emberi természet, jellem transzformációja egy tiszta, isteni minőséggé.

  • A rendszeres jógagyakorlás erőt, kreativitást, összpontosított elmét és ez által harmonikusabb életvezetést biztosít a gyakorlók számára.